Kalendarz wydarzeń
<<  Styczeń 2012  >>
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Wydarzenia z Polski - Archiwum

Styczeń 2012


Opłatek Powiatowy

2012-01-10 14:22 (0 komentarzy)

20 grudnia br. w Centrum Polonii w Brniu – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji odbył się tradycyjny Opłatek Powiatowy. Rozpoczął go Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który powitał wszystkich oraz złożył świąteczno-noworoczne życzenia. Życzenia zebranym złożyli również: Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek. W dalszej części spotkania uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka pt. „Do Betlejem nie jest tak daleko”. Następnie przybyli goście połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

Teka Dąbrowskiego Powiśla" - wystawa fotograficzna akwarel Andrzeja B. Krupińskiego

2012-01-10 11:05 (0 komentarzy)

Wystawa fotograficzna akwarel, pochodząca z "Teki Dąbrowskiego Powiśla"  autorstwa Andrzeja B. Krupińskiego jest prezentowana w Centrum Polonii w Brniu - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji. Można ją zobaczyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 ( budynek - Stajnia Cygowa ) oraz on-line w dziale "Galeria".

Wystawa zawiera 30 fotografii, które ukazują najciekawsze zabytki Powiatu Dąbrowskiego.

"Najbardziej znaczącymi elementami historycznego krajobrazu kulturowego ziemi dąbrowskiej są stosunkowo nieliczne zachowane do dziś zabytki dawnej architektury i budownictwa. Pomimo, iż kilka z tutejszych wsi posiada metrykę archeologiczną sięgającą epoki kamiennej i kultury łużyckiej, a niektóre wymieniane były już w dokumentach pisanych z XIII, a nawet XII wieku to najstarsze ze znajdujących się w nich zabytków pochodzą dopiero z początków XVII, a najmłodsze z początków wieku XX. Jest tu więc osiem barokowych i neobarokowych kościołów, w tym trzy drewniane, nawiązujące formą do późnogotyckiej tradycji drewnianego budownictwa Małopolski, synagoga żydowska w Dąbrowie Tarnowskiej, będąca jedną z największych tego rodzaju budowli w Małopolsce, osiem dworów ziemiańskich, kilkanaście przykładów dawnego budownictwa miejskiego (głównie w Dąbrowie Tarnowskiej), zachowana w Oleśnie dawna karczma, kilkadziesiąt drewnianych chałup i budynków gospodarskich z końca XIX i początków XX w., a wśród nich ozdobiony malowanymi kwiatami muzealny dom ludowej malarki Felicji Curyłowej w Zalipiu i kilkadziesiąt przydrożnych kapliczek i kamiennych figur, osiem zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych, w tym unikalny w skali województwa małopolskiego, a także cztery inne, również unikalne obiekty: ziemne fortalicjum polowe z połowy XVII w. w Brniu, barokowa brama wjazdowa dawnej rezydencji Lubomirskich i obelisk pamiątkowy poświęcony jednemu z Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dwa budynki kordegardy dawnej rezydencji Hussarzewskich w Szczecinie. Na szczególną uwagę zasługują także znajdujące się w kościołach dzieła dawnych cechowych rzeźbiarzy i snycerzy: m.in. przechowywany w żelichowskim kościele parafialnym późnogotycki poliptyk ołtarzowy z początków XVI w., gotycka herma z relikwiami św. Katarzyny, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Dąbrowie Tarnowskiej, piętnastowieczna Pieta w Woli Żelichowskiej, znajdujący się w kaplicy grobowej Ligęzów kościoła parafialnego w Bolesławiu manierystyczny ołtarz i dwa ich kamienne nagrobki z początków XVII w., a także klasycystyczny pomnik nagrobny generała Józefa Załuskiego w Gręboszowie." Źródło: "Teka Dąbrowskiego Powiśla. Zabytki Powiatu Dąbrowskiego w opisach i akwarelach Andrzeja B. Krupińskiego".

Andrzej B. Krupiński jest doktorem nauk technicznych z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków Politechniki Krakowskiej oraz absolwentem historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w krakowskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków, gdzie pracował w latach 1970-75. Przez kolejne 6 lat pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Tarnowie. W późniejszym czasie piastował stanowiska m.in. dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, głównego specjalisty ds. naukowo-konserwatorskich w Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. W 2010 r. zrealizował dla Powiatu Dąbrowskiego "Tekę Dąbrowskiego Powiśla", zabytki Powiatu Dąbrowskiego w opisach i akwarelach.

Wystawa bożonarodzeniowch szopek

2012-01-10 10:48 (0 komentarzy)

W Centrum Polonii- Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu do końca stycznia 2012 r. prezentowane są bożonarodzeniowe szopki wykonane własnoręcznie przez pana Franciszka Półchłopka z Dąbrowy Tarnowskiej. Ekspozycję można oglądać w Stajni Cugowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 oraz on-line w dziale "Galeria".

Przedstawione szopki stanowią przykład polskiej tradycji nieodłącznie związanej z Bożym Narodzeniem. Wszystkie charakteryzują się bogactwem detali, nawiązują do różnych stylów wykonania. Do ich wytworzenia posłużyły autorowi różnorodne materiały.

Sala Polonijna

2012-01-10 08:49 (0 komentarzy)

W Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji jest prezentowana stała wystawa zbiorów prasy oraz wydawnictw polonijnych z różnych krajów.

Na wystawę składają się zbiory zgromadzone przez redaktora "Kuriera dąbrowskiego" Jerzego Rzeszutę - dotychczas eksponowane w Muzeum Polonijnym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wydawnictwa przekazane przez mieszkającego w USA, w Chicago, działacza polonijnego pana Jana Jaworskiego. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się również mundur Hallerczyka i Sztandar Koła Weteranów, które zostały podarowane przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych.

Wystawę można oglądać codziennie w godzinach otwarcia Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji od 8 do 16 ( budynek - Stajnia Cugowa, w sali poświęconej Polonii ) oraz on-line w dziale "Galeria".