Wydarzenia z Polski - Archiwum

Maj 2012


Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2012-05-30 10:04 (0 komentarzy)

29 maja br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie członków dąbrowskiego stowarzyszenia – Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Referat pt. „Rodzina Czartoryskich i Konopków” wygłosił Pan mgr Włodzimierz Piasecki. Następnie członkowie UTW zwiedzili dworek, wystawy prezentowane w Stajni Cugowej oraz rewaloryzowany „ogród francuski”. Spotkanie zakończyły miłe chwile przy grillu.

Zdjęcia ze spotkania członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brniu można zobaczyć w zakładce „galeria”.

Zmiana terminu zakończenia wystawy

2012-05-30 08:42 (0 komentarzy)

Informujemy, że wystawa IPN pt. „Ruch ludowy w służbie Rzeczpospolitej” w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Brniu została przedłużona do 18 czerwca br.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wystawę można zwiedzać codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających jest referat dr Andrzeja Skowrona pt. „Ruch ludowy w Powiecie Dąbrowskim w latach 1935 - 1955”.

Serdecznie zapraszamy!

Nowa wystawa IPN w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu pt. „Ruch Ludowy w służbie Rzeczpospolitej”

2012-05-09 09:34 (0 komentarzy)

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu prezentowana jest kolejna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Jej tematem jest „Ruch Ludowy w służbie Rzeczpospolitej” i będzie czynna do 30 maja br.

Na ekspozycję zatytułowaną „Ruch ludowy w służbie Rzeczypospolitej” składa się 28 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm.

„Po I wojnie światowej, najsilniejszą partią ludową w II RP było Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Przywódca partii, Wincenty Witos, trzykrotnie sprawował funkcję premiera. O skali poparcia społeczeństwa dla ruchu ludowego dowodzi fakt członkowstwa około 150 tys. osób pod koniec lat 30. Stronnictwa Ludowego, ugrupowania istniejącego do 1931 r., po zjednoczeniu partii ludowych.

W czasie II wojny światowej reprezentanci z ramienia SL współtworzyli koalicyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego. Ponadto SL współtworzyło konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego i dysponowało własną siłą zbrojną (w 1944 r. włączona do Armii Krajowej).

Po wojnie SL zostało przemianowane na Polskie Stronnictwo Ludowe, lecz podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne względem Polskiej Partii Robotniczej poniosło klęskę. Sfałszowane wybory, wszechobecny terror i represje spowodowały, że wielu działaczy wyemigrowało. Walkę o niepodległość kontynuowano – nie tylko na emigracji, również w kraju. Część działaczy przeszła do utworzonego przez komunistów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, aczkolwiek przez szereg lat bezskuteczne były ich próby odzyskania niezależności partii od komunistycznej kontroli.

W latach 70., w okresie coraz większego rozwoju opozycji, powstawały komitety chłopskie. Ich głównym celem była walka o prawa obywatelskie i poprawę ekonomicznych warunków życia na wsi. Kilka lat później, na fali solidarnościowego zrywu w Polsce powstawały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych, a z końcem lat 80. doszło do powstania chłopskich organizacji politycznych. W 1989 r., w związku z przemianami ustrojowymi, ZSL uniezależnił się od komunistycznej partii i współtworzył pierwszy koalicyjny rząd w III RP – rząd Tadeusza Mazowieckiego.”

(źródło katalog wystawy IPN)

Wstęp wolny, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu od 8 do 16 (budynek Stajni Cugowej). Zdjęcia wystawy znajdują się w zakładce "Galeria"

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki konkursu plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”"

2012-05-07 11:42 (0 komentarzy)

Dnia 7 maja br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Konkurs, któremu patronowało Starostwo Dąbrowskie, zorganizowany był przez Państwową Straż Pożarną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi oraz dyplomami.

 Komisja wyłoniła po pięć prac z każdej grupy wiekowej:

 W grupie I:
1. Iwona Bobro – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie,
2. Arleta Woźniak – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu,
3. Joanna Lekarczyk – Szkoła Podstawowa w Oleśnie,
4. Natalia Misiaszek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,
5. Jakub Zachara – Szkoła Podstawowa w Oleśnie.

W grupie II:
1. Kamila Machaj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,
2. Aleksandra Kogut – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,
3. Paulina Marszalik – Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie,
4. Wiktoria Wajda – Szkoła Podstawowa w Oleśnie,
5. Katarzyna Marszalik – Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie.

W grupie III:
1. Tomasz Misiaszek – Gimnazjum w Podlipiu,
2. Natalia Garncarz – Gimnazjum w Oleśnie,
3. Joanna Turaj – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
4. Karolina Pilas – Gimnazjum w Oleśnie,
5. Grzegorz Chłopek – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgodnie z regulaminem Konkursu wyróżnione prace zostaną przesłane do etapu wojewódzkiego.

Fotorelacja na naszej stronie w zakładce „Galeria Multimedialna”.