Wydarzenia z Polski - Archiwum

Luty 2014


INAUGURACJA „KLUBU SENIORA”

2014-02-28 10:57 (0 komentarzy)

  W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu rozpoczął działalność „Klub Seniora”. Jego inauguracja odbyła się w „Tłusty Czwartek” 27 lutego br.

Klub jest miejscem spotkań dla wszystkich chętnych. Na początek Klub czynny jest raz w tygodniu w każdą środę od godz. 16.

 Inauguracji „Klubu Seniora” towarzyszyło otwarcie wystaw rzeźb Józefa Zycha oraz fotograficzna Konrada Wójcika.

 

  Józef Zych jest mieszkającym w Oleśnie artystą, a jego twórczość to w dużej części rzeźby wykonane z gałęzi i korzeni drzew. Przedstawiają przede wszystkim: postacie ludzkie, figurki świątków ludowych oraz motywy zwierzęce i roślinne. Prace Pana Józefa Zycha, który oprócz rzeźbiarstwa zajmuje się, także pisaniem wierszy, były wystawiane i sprzedawane w kraju i za granicą.

  Konrad Wójcik jest mieszkańcem Dąbrówki Gorzyckiej. Urodził się 5 lutego 1984 r. w Krakowie  i ukończył Politechnikę Krakowską. Jego pasje to fotografia i motocykle. Tym pierwszym zajmuje się od pięciu lat. Za pomocą obiektywu utrwala piękno otaczającego świata, ludzi i ich sprawy oraz zdarzenia. Odnajduje urok wszędzie tam, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością. Dostrzega potęgę młodości, ciekawy świat przyrody, architektury i dociera  w zakamarki codzienności. Jest autorem zdjęć do albumu prezentującego osobliwości naszego regionu pt. „Piękno Odnalezione” oraz drugiego promującego znane pod nazwą „Malowana Wieś” Zalipie i jego okolice pt. „Tam, gdzie domy zakwitają Zalipie”. Obecnie pracuje nad kolejną publikacją.

Wystawy fotograficzne Konrada Wójcika miały już miejsce w Dąbrowskim Domu Kultury, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radłowie oraz w Bibliotece Publicznej w Oleśnie. Obecna prezentuje zdjęcia wykonane w początkowym etapie twórczości ich autora.     

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 1.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 2.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 3.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 4.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 5.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Otwarcie Klubu Seniora 27 luty 2014/Klub seniora zdj 6.jpg

Zapraszamy na rozpoczęcie działalności "Klubu Seniora"

2014-02-20 14:59 (0 komentarzy)

  Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza na rozpoczęcie działalności „Klubu Seniora”, która odbędzie się 27 lutego 2014r. („Tłusty Czwartek”) o godz. 16.30 w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, w budynku Stajni Koni Cugowych.

 „Klub Seniora” będzie okazją do cyklicznych, cotygodniowych spotkań osób w wieku 50+ chcących spędzić wolny czas w gronie znajomych, przy partii brydża, grach planszowych czy szachach. Podczas spotkania będzie można zagrać w jedną z najpopularniejszych w ostatnich latach grę planszową – „Kolejka”, nawiązującą do czasów PRL.

  Spotkaniu towarzyszyć będzie również otwarcie wystawy rzeźb w drewnie autorstwa Józefa Zycha oraz wystawy fotograficznej autorstwa Konrada Wójcika.

KONKURS LITERACKI

2014-02-10 12:25 (0 komentarzy)

  Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu ogłasza konkurs literacki związany z realizacją projektu:

„12 KART Z HISTORII BRNIA I POWIŚLADĄBROWSKIEGO NA TLE DZIEJÓW POLSKI

KARTA I: POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864”

 

  Konkurs jest ogłoszony w 3 kategoriach:

 I – „Opowiadanie romantyczne o miłości Henryki Pustowójtówny do gen. Mariana Langiewicza” – maksymalnie 5 stron maszynopisu.

  II – Komiks „Przygody Kornela Zielonki z Siedliszowic w Powstaniu Styczniowym i na Syberii” – maksymalnie do 5 stron

  III – Wiersz „Elegia na śmierć majora Dunajewskiego w nurtach Wisły pod Maniowem”.

  Zasady konkursu:

  - Konkurs będzie rozstrzygnięty osobno dla każdej kategorii.

  - Prace należy przesyłać na adres:

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

Breń 1

33-210 Olesno

lub wysyłać mailowo na adres biuro@centrumpolonii.pl z dopiskiem „Konkurs literacki” do dnia 31 III 2014 r.

  - Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem i opatrzone adresem do korespondencji lub telefonem kontaktowym.

  - Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody książkowe.

  - Prace muszą nawiązywać do realiów Powstania Styczniowego.

 

  Pomocna Bibliografia:

1. Kieniewicz S. „Powstanie Styczniowe”, (Dzieje narodu i państwa polskiego; III-49),

2. Kunisz A. „Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym”, Kraków 1990,

3. Struziak K., „Szczucin i okolice”, Szczucin 2009

4. Zdrada J. „Powiat dąbrowski w okresie autonomii galicyjskiej (1859-1918)”, (w:) Kiryk F., Ruta Z., red. „Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu”, Warszawa-Kraków 1974.

5. www.pbc.biaman.pl – „Wspomnienia z Powstania 1863 r. i życia na wygnaniu w Syberii – spisał Kornel Zielonka”

6. www.teatrnn.pl

7. www.wikipedia.pl

inne strony internetowe

WIECZÓW KOLĘD W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

2014-02-03 13:18 (0 komentarzy)

  1 lutego br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyły się bożonarodzeniowe występy grup kolędniczych. Zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Wiślanie” z Domu Kultury w Szczucinie oraz „Gospodarze z Delastowic”, oba działające pod kierunkiem Danuty Domareckiej. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystawione zostały, także Jasełka - Alfreda Nowakowskiego w 3 aktach:

  Akt I - „Na pastwisku” przygotowany przez Zespół Kolędniczy z Punktu bibliotecznego w Borkach pod kierunkiem Danuty Walczyk.

  Akt II – „U Heroda” – przygotowany przez Grupę kolędniczą „Szczucinianie” z Domu Kultury w Szczucinie pod kierunkiem Danuty Domareckiej,

  Akt III – „W szopce” – Zespół teatralny „Śmieszki” z Punktu Bibliotecznego w Laskówce Delastowickiej pod kierunkiem Agnieszki Głód.

 

  Zapraszamy do galerii zdjęć.