Wydarzenia z Polski - Archiwum

Maj 2017


WIOSNA W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W BRNIU

2017-05-23 12:02 (0 komentarzy)

 Wiosna 2017 w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu.

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Wiosna 2017/Wiosna w Brniu 2017 zdj 3.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Wiosna 2017/Wiosna w Brniu 2017 zdj 1.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Wiosna 2017/Wiosna w Brniu 2017 zdj 2.jpg

Więcej zdjęć w galerii :) 

PRZEDSZKOLAKI Z OLESNA W BRNIU

2017-05-18 12:29 (0 komentarzy)

 18 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościli milusińscy z Przedszkola w Oleśnie.

 Podczas swojego pobytu w zespole dworsko-parkowym najpierw zwiedzili dworek oraz mieszczącą się w nim Powiatową Bibliotekę Publiczną, a następnie wzięli udział w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach plastycznych. Po ich zakończeniu wraz z opiekunami wybrali się na krótki spacer po parku i bawili się w grabowym labiryncie. Wycieczkę w Brniu zakończyli grami sportowymi. Były to zawody w rzucaniu krążkiem do celu, zabawy z piłką i kołem hula-hop.

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017 zdj. 1.JPG

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017 zdj. 2.JPG   

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017/Przedszkolaki z Olesna w Brniu 18.05.1017 zdj. 3.JPG

Więcej zdjęć w galerii. ZAPRASZAMY!

DOTACJA NA PIELĘGNACJE PARKU

2017-05-16 09:40 (0 komentarzy)

 Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku otrzymało dotację na zadanie nieinwestycyjne pt. „Pielęgnacja drzewostanu w zespole dworsko-parkowym w Brniu”.

 Projekt breńskiej instytucji kultury będzie realizowany na terenie zespołu dworsko-parkowego, którego rozległa część została wykonana w stylu wersalskim w połowie XVIII wieku. Miejsce to w latach 2010-2011 zostało zrewaloryzowane. Obecnie, mając na uwadze zapewnienie walorów estetycznych i ekologicznych, należy wykonać następujące zadania: cięcia sanitarne drzew (73 szt.) oraz cięcia prześwietlające i kształtujące korony wysadzonych w formie żywopłotów oraz soliterów młodocianych roślin takich jak buk, cis, grab i bukszpan (26.744 szt.)

 Przeprowadzenie zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych ma na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew przedłużające ich żywotność. Zwiększy odporność na niekorzystne warunki meteorologiczne oraz poprawi bezpieczeństwo ludzi i mienia, jak też pozytywnie wpłynie na estetykę miejsca.

 Prace wykonywane będą w okresie od początku czerwca do końca sierpnia bieżącego roku a całkowity koszt prac szacowany jest na kwotę 28.000 zł

 Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu wyraża wdzięczność Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na powyższe zadanie. 

ZNAMY LAUREATÓW „25 LAT PSP - PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI"

2017-05-11 08:22 (0 komentarzy)

 We wtorek 9 maja 2017 r., w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu nagrodzono laureatów eliminacji powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży przebiegającego w tym roku pod hasłem „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni". Od lat konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z powiatu dąbrowskiego. W tym roku ocenie poddano 150 prac.

 Oceny prac plastycznych, w poszczególnych kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem konkursu, dokonała komisja w składzie: plastyk Edmund Wilk (przewodniczący), Zdzisław Kogut kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (sekretarz) oraz członkowie: Ewa Drzazga dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, Grzegorz Olearczyk dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz st. kpt. Paweł Kowalik oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

 W dworze Konopków na podsumowaniu eliminacji powiatowych konkursu plastycznego zgromadzili się m.in.: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Grzegorz Olearczyk dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka, Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Zdzisław Kogut kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz mł. bryg. Mariusz Klimaj dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

 W imieniu starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego gratulacje dla laureatów przekazała Joanna Ohratka sekretarz Powiatu. Podziękowała również wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie eliminacji powiatowych tego konkursu.

 Jest nam niezmiernie miło, że konkurs ten corocznie cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Takie konkursy jak ten są doskonałą okazją do promowania wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a także przedstawiają strażaków - ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Liczne prace plastyczne ukazały ważne przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez strażaków zarówno zawodowych jak i ochotników. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, a zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych, życzę zdobycia jak najlepszych lokat na szczeblu wojewódzkim – mówiła sekretarz Joanna Ohratka 

 Laureaci eliminacji powiatowych, w poszczególnych grupach wiekowych, otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego. Ich prace plastyczne zostały zakwalifikowane do eliminacji wojewódzkich:

I grupa – uczniowie w wieku 6-9 lat

 • I miejsce – Michał Mendala (Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce)
 • II miejsce – Lena Pinas (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
 • III miejsce – Łucja Łucek (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
 • wyróżnienie – Nadia Lasota (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
 • wyróżnienie – Justyna Rokocz (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)

II grupa – uczniowie w wieku 10-13 lat

 • I miejsce – Aleksander Chmura (Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich)
 • II miejsce – Karolina Karyta (Szkoła Podstawowa w Zalipiu)
 • III miejsce – Krystian Ławicki (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)
 • wyróżnienie – Sebastian Wawrzonek (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym)
 • wyróżnienie – Szymon Bieś Publiczna (Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)

III grupa – uczniowie w wieku 14-18 lat

 • I miejsce – Gabriela Fido (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
 • II miejsce – Monika Kania (Gimnazjum w Radgoszczy)
 • III miejsce – Justyna Szwajkosz (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
 • wyróżnienie – Kinga Janusiewicz (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
 • wyróżnienie – Patrycja Czosnyka (Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Laureaci eliminacji powiatowych konkursu pozarniczego 25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni 2017/Konkurs straz pozarna 2017 zdj 1.JPG

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Eliminacje Powiatowe Konkursu Pozarniczego 2017/ELIMINACJE POWIATOWE OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POZARNICZEJ 2017 ZDJ. 2.JPG

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Pod artykuly/Laureaci eliminacji powiatowych konkursu pozarniczego 25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni 2017/Konkurs straz pozarna 2017 zdj 3.JPG

Więcej zdjęć z tego wydarzenia w galerii.