Wydarzenia z Polski - Archiwum

Maj 2018


Życzenia na Dzień Mamy

2018-05-25 13:16 (0 komentarzy)

  Z okazji Dnia Matki Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu składa wszystkim Mamom najlepsze życzenia!

  Drogie Mamy Wasze Święto jest dniem szczególnym, dlatego życzymy Wam dużo, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń, wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków oraz radości i uśmiechu na co dzień.

Piknik Integracyjny w Brniu

2018-05-21 06:32 (0 komentarzy)

15 maja 2018 roku odbył się piknik integracyjny, który zakończył obchodzone w tym roku w naszym powiecie Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych subregionu tarnowskiego. Wzięło w nim udział blisko 200 podopiecznych z placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Również w tym roku nie zabrakło dobrej zabawy z wodzirejami, a przede wszystkim integracji. Była to również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i kierownictwem i kadrą wszystkich placówek prowadzonych przez bardzo aktywnie działające stowarzyszenia na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardzo licznie zgromadzonych przed dworkiem w zespole dworsko-parkowym w Brniu powitali: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Agnieszka Anioł – Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Dokonali oni również podsumowania Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w naszym powiecie i zaprosili do wspólnej zabawy.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156666 (Copy).JPG

Piknik zgromadził blisko 200 uczestników. Towarzyszyli im przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych: Beata Partyńska prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej, Leszek Trójniak prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie, a także Irena Kawa dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Barbara Berger dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie, Maria Bielaszka dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Ryszard Micek dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej i Katarzyna Środoń dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156679 (Copy).JPG

W pikniku udział wzięli również: Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Małgorzata Bułat dyrektor Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Maria Smolicha zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami i Piotr Kułaga Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156721 (Copy).JPG
Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych subregionu tarnowskiego, których gospodarzem w tym roku był powiat dąbrowski rozpoczęły się 8 maja uroczystą Mszą Świętą. Następnie ulicami Dąbrowy Tarnowskiej odbył się kolorowy i rozśpiewany Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, którego uwieńczeniem była bardzo podniosła, a jednocześnie symboliczna chwila – wypuszczenie balonów wprost do nieba. Natomiast 10 maja odbył się Integracyjny Festiwal Form Scenicznych. Na deskach Dąbrowskiego Domu Kultury mogliśmy zobaczyć „Dziewczynkę z zapałkami”, „Misia”, „Wesele Góralskie” oraz jak to jest „W Warzywowie”, w wykonaniu wychowanków placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Artyści wspierani byli przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszenia. Podsumowaniem i zakończeniem tych wyjątkowych dni w naszym powiecie był piknik integracyjny i wspólna zabawa w zespole dworsko - parkowym w Brniu.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156655 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156658 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156675 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156683 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156692 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156697 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156699 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156707 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Piknik Integracyjny w Brniu/P5156691 (Copy).JPG

Pipi Pończoszanka w Brniu

2018-05-10 13:07 (0 komentarzy)

Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pippi Pończoszanka” realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i Teatr Pinokio w Łodzi. W ramach projektu odbędą się liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zostaną zorganizowane warsztaty dla dzieci w  wieku  6-12 lat, kolorowa parada, spektakl w namiocie cyrkowym oraz koncert. Breń na dwa dni 07-08 lipca zamieni się w kolorowe centrum zabaw i rozrywki. Będziemy informować Państwa na bieżąco o szczegółach tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Już teraz gorąco zapraszamy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=XumbZyelG7o

https://www.youtube.com/watch?v=jylQcPSZpcc

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/pippi (Copy).png

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

2018-05-02 09:46 (0 komentarzy)

3 maja 1791 r. jest jedną z najważniejszych polskich dat. Przypomina o uchwaleniu przez Sejm Czteroletni pierwszej w Europie, a drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, Konstytucji. Była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową oraz zabezpieczyć możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego. Jej współautorami byli: król Polski Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Regulowała ona prawa i obowiązki obywateli oraz zakres i podział władzy instytucji rządowych. Była próbą zerwania zależności od obcych mocarstw, znosiła liberum veto, a decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Po śmierci króla polski tron miał stać się dziedzicznym. Wprowadzała, też prawo powszechnej niepodległości dla mieszczaństwa i szlachty, którą pozbawiła wielu przywilejów. Chłopi zostali objęci opieką państwa, co stanowiło początek zniesienia ich poddaństwa i nadania praw wyborczych, wprowadzono jednolity rząd, skarb i wojsko zwiększając liczebność armii, a religią panującą uznano katolicyzm, zaznaczając tolerancję dla innych wyznań uznawanych przez państwo. Wprowadzała również trójpodział władzy na: wykonawczą - należącą do króla, ustawodawczą – będąca w gestii Parlamentu, Sejmu i Senatu oraz sądowniczą mającą na celu stworzenie sądów ziemskich i miejskich, jak też stałe podatki dla szlachty i duchowieństwa.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. Święto 3-go Maja jest jedną z najważniejszych uroczystości państwowych.